REFERENCE O STAVBÁCH:

 • Největší investiční akce realizované v posledních letech.
 • Fotodokumentace některých realizovaných staveb.
 • Další ukázky realizací moderních kotelen.

  Kovohutě Rokycany   Horkovodní plynová kotelna o výkonu 10 MW
  kompletní přestavba uhelné kotelny na plynovou, stavební úpravy, plynová přípojka - STL, regulační stanice plynu, nerezové komíny, vzduchotechnika, výměníková stanice, úpravna vody, elektroinstalace a MaR, izolace atd..
  Pekárna Domažlice a.s.   Parní plynová kotelna o výkonu 1,6MW
  kompletní dodávka a montáž technologie, rozvod plynu, elektroinstalace a M a R, izolace, atd...
  LEKOV Blovice   Teplovodní plynová kotelna o výkonu - 340 kW
  kompletní přestavba stávající parní výměníkové stanice na plynovou kotelnu, stavební úpravy, plynovody, regulační stanice plynu, nerezové komíny, chemická úpravna vody, předávací stanice tepla pro TUV, elektroinstalace a MaR, atd.
  Obec Ejpovice   Plynofikace objektů mateřské školy, školní jídelny a sportovní haly
  zhotovení plynových přípojek, rozvodů plynu, rekonstrukce ústředního vytápění včetně přípravy TUV, zateplení objektu MŠ a školní jídelny, vytápění prostoru sportovní haly, pomocí sálavých plynových zářičů
  Obec Strašice   Teplovodní plynová kotelna o výkonu 1 x 1,1 MW + 1 x 1 MW
  kompletní přestavba dvou uhelných kotelen na plynové, stavební úpravy, zhotovení plynových přípojek, regulačních stanic plynu, nerezové komíny, úpravna vody, meziobjektová síť, domovní předávací stanice, elektroinstalace a MaR, hydraulické vyvážení systému atd...
  Město Rožmitál pod Třemšínem   Teplovodní plynová kotelna o výkonu 2,6 MW
  kompletní přestavba uhelné kotelny na plynovou, rozvody plynu, regulační stanice plynu, nerezové komíny, úpravna vody, předávací stanice a MaR, hydraulické vyvážení systému atd...
  Rakovník - SBD   Kondenzační plynová kotelna o výkonu 134 kW
  kompletní přestavba uhelné kotelny na plynovou do obytného domu (24 bytových jednotek ), stavební úpravy, rozvody plynu, příprava TUV, regulace a elektroinstalace, nové rozvody ÚT a TUV.
  Eberspächer Rakovník   Teplovodní plynová kotelna o výkonu - 1,4 MW
  nová plynová kotelna pro vytápění výrobního areálu, rozvod plynu, nerezové komíny, úpravna vody, příprava TUV, elektroinstalace a MaR, atd.
  Policie ČR   Kompletní rekonstrukce kotelny o výkonu - 2,4 MW
  strojní technologie, elektroinstalace a MaR, vzduchotechnika, CHUV, doplňovací zařízení VDZ, ekvitermní regulace objektu, příprava TUV, vratové topné clony, řídící systém Siemens.
  MOVO s.r.o.   Kondenzační plynová kotelna o výkonu - 264 kW
  Kompletní přestavba výměníkové stanice na plynovou kotelnu – administrativní budova, stavební úpravy, rozvody plynu, příprava TUV, regulace a elektroinstalace, komíny.
  Kozolupy   Teplovodní plynová kotelna o výkonu - 450 kW
  kompletní přestavba uhelné kotelny na plynovou, rozvody plynu, regulační stanice plynu, nerezové komíny, úpravna vody, předávací stanice, elektroinstalace a MaR, hydraulické vyvážení systému atd.
  LEKOV Blovice   Plynofikace objektů celého výrobního areálu – 1,2 MW
  osazení 40 ks horkovzdušných jednotek ROBUR, elektroinstalace, měření a regulace včetně centrálního monitoringu, plynová přípojka, průmyslový plynovod po areálu, nové ústřední vytápění administrativy .
  Kasárna Strašice   Teplovodní plynová kotelna o výkonu - 4,5 MW
  kompletní přestavba stávající parní výměníkové stanice na plynovou kotelnu, stavební úpravy, plynovody, regulační stanice plynu, samonosné komíny, chemická úpravna vody, meziobjektová síť, domovní předávací stanice, elektroinstalace a MaR, hydraulické vyvážení systému, atd.
  Kasárna Strašice   Teplovodní plynová kotelna o výkonu - 4,5 MW
  kompletní přestavba stávající parní výměníkové stanice na plynovou kotelnu, stavební úpravy, plynovody, regulační stanice plynu, samonosné komíny, chemická úpravna vody, meziobjektová síť, domovní předávací stanice, elektroinstalace a MaR, hydraulické vyvážení systému, atd.
  OKAL CZ   Teplovodní plynová kotelna o výkonu - 690 kW
  kompletní přestavba stávající parní výměníkové stanice na plynovou kotelnu, stavební úpravy, plynovody, regulační stanice plynu, samonosné komíny, chemická úpravna vody, meziobjektová síť, domovní předávací stanice, elektroinstalace a MaR, hydraulické vyvážení systému, atd.
  Plzeňský Prazdroj a.s.   Měření a monitoring energií v celém areálu
  ( pára, voda, vzduch, kondenzát )
  Splintex Czech a.s.   Měření a monitoring energií v celém areálu
  ( pára, voda, vzduch, kondenzát )
  ESC Silon a.s.   Měření a monitoring energií v celém areálu
  ( pára, voda, vzduch, kondenzát ) měření průtoků páry pomocí Venturiho trubic vizualizační software InTouch, dodávka a montáž měřících a regulačních prvků, regulace chladící vody, atd..
  Plzeňská teplárenská a.s.   poruchová signalizace CHÚV
  poruchová signalizace K4,K5, turbina měření vodivosti - 15 sestav regulace hladiny základního ohříváku regulace hladiny P8 měření a regulace teploty, tlaku a průtoku montáž stanovených okruhů pro měření tepla měření výšky paliva kotlů K1 - K3 elektrické vytápění potrubí - odsíření
  Město Kdyně   Měření tepla
  předaného vodní parou z centrálního parního zdroje o celkovém výkonu 30 MW, monitoring energií z jednotlivých předávacích míst.
  Lindrone s.r.o.   Kompletní rekonstrukce vytápění z parního na teplovodní
  předávací stanice tepla, předizolované potrubí, výměna rozvodů a topných těles v celém areálu, nové potrubí napojení z areálu Škoda Plzeň
  Teplárny Brno a.s.   Měření tepla předaného vodou a vodní parou
  snímání a regulace hladin na kotelně a CHUV, měření průtoku topného oleje ELTO kotlů K1 - K3 ( pomocí hmotnostních průtokoměrů )
  Kaučuk Kralupy a.s.   Rotační pec na spalování odpadu
  - kontinuální bezdotykové měření teploty vyzdívky s přenosem do řídícího systému
  Eurotel s.r.o.   Řídící systém vzduchotechnik a kotelny v areálu Košutka
  Kaolín Kaznějov   Polní instrumentace pro monitorovací systém
  měření výšky mletého kaolinu v zásobnících měření hladin v nádržích měření průtoku vody v zásobnících hmotnostní průtokoměry měření teploty, polohy a tlaku
  Kaolin Horní Bříza   Polní instrumentace pro monitorovací systém
  měření výšky mletého kaolinu v zásobnících měření hladin v nádržích
  Hotel Olympia Karlovy Vary   Řídící systém technologie a polní instrumentace
  pro rozvod a zpracování minerálních vod v areálu hotelu
  ČOV Kaznějov   Polní instrumentace pro monitorovací systém
  měření hladin v nádržích, měření průtoku vody pomocí Parshalova žlabu, měření průtoku vody pomocí indukčních průtokoměrů, měření teploty a tlaku
  Přeštice   Kompletní dodávka montáž fotovoltaické elektrárny - 88 kW
  FVE v provedení na volném prostranství, nosná ocelová konstrukce, fotovoltaické panely, měniče, elektroinstalace.
  Stříbro   Kompletní dodávka montáž fotovoltaické elektrárny - 42 kW
  FVE v provedení na střeše výrobní haly, nosná hliníková konstrukce, fotovoltaické panely, měniče, elektroinstalace.
  Vejprnice   Kompletní dodávka montáž fotovoltaické elektrárny - 5 kW
  FVE v provedení na střeše objektu, nosná hliníková konstrukce, fotovoltaické panely, měniče, elektroinstalace.
  Plánice   Kompletní dodávka montáž fotovoltaické elektrárny - 29 kW
  FVE v provedení na střeše objektu, nosná hliníková konstrukce, fotovoltaické panely, měniče, elektroinstalace.
  Ostatní realizace:
  Dále jsme realizovali desítky aplikací vytápění průmyslových objektů a rodinných domů pomocí technologie firmy Viessmann a Weishaupt. Jedná se o aplikace - kotle s atmosférickými hořáky, kondenzační kotle, tepelná čerpadla, solární systémy a vzduchotechnika. Součástí poskytování našich služeb je i provádění záručního a pozáručního servisu.
  Ukázky některých našich referencí:  Horkovodní kotelna Kovohutě v Rokycanech o výkonu 10 MW

  Sídlištní kotelna v Rožmitále pod Třemšínem o výkonu 2,6 MW

  Sídlištní kotelna ve Strašících o výkonu 1,1 MW

  Teplovodní kotelna Eberspächer Rakovník o výkonu 1,4 MW

  Teplovodní kotelna v LEKOV a.s. o výkonu 1,1 MW

  Teplovodní kotelna v kasárnách Strašice o výkonu 4,5 MW   


  Další ukázky moderních kotelen